Products

Kaizen Media to krakowski dom produkcyjny specjalizujący się w tworzeniu filmów korporacyjnych, klipów wizerunkowych, reklam, spotów, billboardów sponsorskich do telewizji ogólnopolskich, regionalnych i Internetu. Pracują dla nas operatorzy, reżyserzy, scenarzyści, montażyści i piloci dronów, doświadczeni w realizacjach dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych.

Nowością w naszym katalogu produkcji są filmy interaktywne, pop-up store w przestrzeni Internetu! Dzięki interaktywnemu wideo – powierzchnia odtwarzacza staje się niezależnym e-sklepem, który może funkcjonować wraz z tym filmem na dowolnych stronach w Sieci. Materiał wideo przekazuje dodatkowe informacje, przekierowuje na stronę produktu lub usługi, ale przede wszystkim klip interaktywny pozwala dokonywać zakupów bezpośrednio z poziomu oglądanego filmu!

Zapewniamy obsługę techniczną i dziennikarską zagranicznych ekip telewizyjnych, prowadzimy szkolenia medialne, dotyczące Social Media a także warsztaty wizerunkowe. Zgodnie z filozofią Kaizen, dążymy do stałej poprawy naszych działań, co przekłada się na jakość oferowanych naszym Partnerom produktów.

Content Marketing czyli marketing treści to strategia oparta na tworzeniu przekazów, które są z perspektywy odbiorcy ważne i wartościowe. Klienci firm przeszukując zasoby Internetu docierają do interesujących ich informacji. Kluczem do sukcesu jest więc zrozumienie potrzeb firm i instytucji dla których pracujemy, wartości jakimi się kierują, wyjątkowości ich działań i znalezienie jak najbardziej interesującej formy przekazu dla tych treści.

Nasi marketerzy i specjaliści z dziedziny Media Relations zapewniają kompleksową obsługę działań w sieci i nowych mediach. Raporty dotyczące trendów rozwoju branży jednoznacznie wskazują na wzrost znaczenia zastosowania obrazu i dźwięku w komunikacji marketingowej, dlatego naszą specjalizacją jest wideomarketing.

Dzięki showreelom, wideowizytówkom, spotom, billboardom tv, filmom korporacyjnym i reportażom prezentujemy walory firm i produktów, których nie sposób w pełni opisać słowami, czy za pomocą statycznych fotografii. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii (stabilizatory, krany kamerowe, drony), oferujemy wysoką jakość produktów, których ceny dopasowane są każdorazowo do potrzeb i budżetów marketingowych Klienta.

Świadczymy także usługi szkoleniowe z zakresu Media Relations, wystąpień publicznych i Marketingu 3.0.

Podejście holistyczne do Państwa potrzeb i oczekiwań jest dla nas priorytetem, a dewizą – zgodnie z filozofią Kaizen – ciągłe dążenie do doskonalenia naszych działań, by jak najefektywniej i najskuteczniej promować Państwa marki.

refUMK

Content Marketing is a strategy based on creating messages which, from the perspective of the recipient, are important and valuable. The clients of firms while searching the Internet come across information that they need. The key to success is thus understanding the needs of a firm and institutions for which we work as well as the values they are driven by and the unique nature of their activities and finding the most interesting form for presenting this content.

refFWS

Our marketers and Media Relations specialists provide complex online service and in new media. Reports on the industry’s development trends are clear in pointing to an increase in the importance of using images and sound in marketing communication. That is why our specialisation is video-marketing.

Thanks to showreels, video business cards, spots, TV billboards, corporate films and reports we present the value of firms and products which cannot be fully expressed in words or in static photographs. Our team includes journalists, film directors, scriptwriters, operators and editors who have many years of experience in creating films, TV programs, TV series as well as news reports on the main national private and public television channels.

Taking advantage of the newest technology (stabilizers, camera crane and drones) we offer high quality products with prices adjusted to the needs and marketing budgets of our Clients. We also offer training services in the area of Media Relations, public speaking and Marketing 3.0.

A holistic approach to your needs and expectations is our priority, while our motto – in accordance with Kaizen philosophy – is a constant aspiration to perfect our work in order to promote your brands in the most effective way.

refInteria
refGAP
refDesign
refPW
refPCPM
refPagen
refMila
refSU
refFWS2refPlanetPR