Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Przepisz kod, a następnie wciśnij "enter" i wiadomość wyruszy w drogę do nas 🙂

captcha


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KAIZEN MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie i adresem: ul. Wrocławska 53C/94, 30-011 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000674757, NIP: 6772419021, REGON: 367119604. Spółka Kaizen Media, informuje, że powyższe dane są podawane w celu potwierdzenia danych osobowych zgody na wizerunek oraz że:

  1. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę (dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dotyczy wycofania zgody na korzystanie z wizerunku – co podlega postanowieniom oświadczenia o zgodzie na korzystanie z wizerunku oraz innym przepisom prawa), przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
  2. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszeniadanych.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Spółki lub podmiotu będącego kontynuatorem jej działań.
  4. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pana/Pani danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.