Spot reklamowy a film reklamowy

Spot reklamowy i film reklamowy to dwa różne rodzaje reklamy, które różnią się między sobą czasem trwania, formą i celem.

Spot reklamowy to krótka forma reklamy, która trwa zwykle 30 sekund lub krócej. Celem tego typu reklamy jest przekazanie kluczowej informacji o produkcie w jak najszybszym czasie, w możliwie najbardziej atrakcyjny i zapadający w pamięć sposób. Spoty reklamowe są zazwyczaj emitowane w telewizji, radiu lub internecie.

Film reklamowy z kolei jest dłuższą formą reklamy, która może trwać do nawet kilku minut. Celem tego typu reklamy jest bardziej szczegółowe przedstawienie produktu lub marki, aby przyciągnąć uwagę i zainteresowanie potencjalnych klientów. Filmy reklamowe są zazwyczaj emitowane w internecie i na targach (bez dźwięku)

Spot reklamowy Kaizen Media do telewizji

Różnice między spotem reklamowym a filmem reklamowym

Różnice między spotem reklamowym a filmem reklamowym można też zauważyć w kreatywności i formie przekazu. Spoty reklamowe są bardziej skondensowane i muszą być bardziej wyraziste, aby przekazać swój przekaz w krótkim czasie. Z kolei filmy reklamowe „mają więcej czasu” na bardziej rozbudowane i złożone historie (np. poprzez storytelling), które pozwolą na lepsze zrozumienie produktu lub marki. Zarówno spot, jak i film reklamowy mają swoje minusy i korzyści. Wybór odpowiedniej formy zależy od celu i budżetu reklamodawcy. No to przejdźmy do tej ostatniej kwestii…

Koszt spotu reklamowego

Koszt produkcji spotu reklamowego w Polsce może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: czas trwania zdjęć, liczba i miejsca lokacji, zaangażowanie aktorów (a zwłaszcza gwiazd) czy zastosowanie wymagających efektów specjalnych.

Przeciętnie koszt produkcji spotu reklamowego wynosi od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Animacja 2D może kosztować około 5-7 tysięcy złotych, animacja 3D od 8-15 tysięcy złotych, podczas gdy bardziej zaawansowany spot z udziałem celebrytów i z zastosowaniem skomplikowanych efektów specjalnych może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych i więcej.

Spot rekrutacyjny dla GT Construction

Należy pamiętać, że koszt produkcji spotu reklamowego jest tylko jednym z wielu kosztów związanych z jego emisją. Do tych kosztów należą również koszty emisji w telewizji, radiu czy internecie.

Reasumując: koszt produkcji spotu reklamowego zależy od wielu czynników i może być trudny do określenia „od ręki”, „bo to tylko 30 sekund” jak przy pierwszej rozmowie zauważają Klienci. Wyceniając taką realizację należy przede wszystkim precyzyjnie uwzględnić wynikające ze scenariusza potrzeby.

Spot reklamowy dla Miasta Krakowa

Spot reklamowy to nie tylko wideo, także animacja

Spoty reklamowe to różne formy wideo, ale także animacje oraz kreacje łączące wideo i grafikę. Historie wideo są często oparte na scenariuszu, który pokazuje jak produkt lub usługa rozwiązuje dany problem. Animacje z kolei pozwalają na surrealistyczne przedstawienie produktu, co jest szczególnie skuteczne w przypadku promocji artykułów dla dzieci oraz tematów, których sfilmowanie kosztowałby majątek.

Spoty reklamowe łączące wideo i grafikę bywają jeszcze bardziej atrakcyjne i na dłużej zapadają w pamięć, o co przecież chodzi w reklamie:) Mogą one zawierać animowane elementy, takie jak ikony, piktogramy, napisy, efekty VFX, które uzupełniają i wzmacniają przekaz wideo.

W każdym przypadku, spoty reklamowe powinny być krótkie, atrakcyjne i skoncentrowane na jednym głównym przekazie. Ważne jest, aby przedstawić produkt, jego zastosowanie i przekonać widza, jak może on rozwiązać jego problem. Spoty reklamowe to skuteczny sposób na dotarcie do nowych odbiorców.

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.
Masz pytanie? Zadzwoń!